Privacyverklaring AVG

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

Stichting Xtravagant

Parallelstraat 2
6372 XD, Landgraaf

KVK-nummer: 63985713

+31(0)6-44109889

 

We verzamelen de volgende persoonsgegevens van onze cursisten (fysiek):

-Naam

-Adresgegevens
-Geboortedatum
-E-mailadres

-I.C.E. Contact presoon

 

We verzamelen de volgende persoonsgegevens van onze bezoekers (digitaal):
-Naam
-E-mailadres

 

Deze gegevens hebben we nodig om een overeenkomst op te stellen met onze cursisten. Tevens kunnen wij zonder de gegevens van onze bezoekers u in de toekomst niet informeren over onze producties. Wanneer deze gegevens niet verstrekt worden. Kan er geen dienst geleverd worden.

 

De volgende gegevens worden doorgestuurd naar Mailchimp uitsluitend bij aanmelding nieuwsbrief; naam en e-mailadres. Mailchimp is de provider van onze nieuwsbrieven. Deze gegevens wordt uitsluitend gebruikt voor onze organisatie. Hierover meer informatie kunt u vinden op: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

De gegevens van de cursisten worden vijf jaar lang, na dagtekening, bewaard. Dit I.V.M. onze boekhouding en belastingplicht. De gegevens van de bezoekers (ontvangers nieuwsbrief) worden niet bewaard na uitschrijving.

 

Wanneer u via Tickli (het door ons gekozen ticketkantoor) entreebewijzen koopt. Ontvangen wij de volgende gegevens:

-Naam

-E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om een enquête toe te sturen. Hierna worden de gegevens niet opgeslagen.

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 AVG).

 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Stichting Xtravagant verwerkt worden, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Stichting Xtravagant Behandelt uw verzoek binnen een redelijk termijn.

 

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissen van uw gegevens (artikel 17 AVG).

 

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG)

 

De fysieke gegevens worden opgeslagen met een cijfercombinatie. De digitale gegevens worden met een wachtwoord beveiligd opgeslagen op een externe locatie.

 

U Kunt ten alle tijden een gegevensoverzicht opvragen bij stichting Xtrvagant.

 

U kunt uw verzoek, vragen of klachten sturen naar: Info@Xtravagant.nl